Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày đăng: 10:50 18-05-2021 | 1947 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, giao dịch điện và báo chí, xuất bản,

Phạm vi điều chỉnh

Bổ sung một số hành vi vi phạm, mức phạt, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm về giá cước dịch vụ bưu chính, giấy phép thiết lập mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân, hệ thống thanh toán trò chơi điện tử...; mở rộng thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt; nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung một số hành vi vi phạm, mức phạt, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm về giá cước dịch vụ bưu chính, giấy phép thiết lập mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân, hệ thống thanh toán trò chơi điện tử…; mở rộng thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt; nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, giao dịch điện và báo chí, xuất bản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/6/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

CV lấy ý kiến DNHH về Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1947 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1947 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1947 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com