Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều

Ngày đăng: 17:07 28-07-2021 | 1893 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp.,

Phạm vi điều chỉnh

 Dự thảo bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa; bổ sung, sửa đổi hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hiệu quả; một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

       Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa; bổ sung, sửa đổi hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hiệu quả; một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai[1]; thủy lợi[2]; đê điều[3]. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp.

      Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Chẳng hạn: hành vi vi phạm về bảo vệ an toàn công trình phòng, chống thiên tai; hành vi làm gia tăng rủi ro thiên tai; vi phạm trong triển khai ứng phó thiên tai; Vi phạm quy định về cứu hộ, cứu nạn trong phòng, chống thiên tai; Vi phạm về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai; vi phạm về xây dựng và thực hiện phương án ứng phó thiên tai; vi phạm về đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai.

[2] Bổ sung hành vi đổ đất; bỏ các hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi; bỏ hành vi vi phạm quy định về cản trở, chống đối người có thẩm quyền trong hoạt động thủy lợi .

[3] Chẳng hạn: hành vi đổ chất thải, để vật liệu trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông; hành vi vi phạm trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng đất, đá, cát, sỏi thuộc vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão; hành vi xây dựng công trình nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều và phạm vi lòng sông không gồm bãi nổi hoặc cù lao; hành vi xây dựng nhà, công trình tại bãi sông, bãi nổi, cù lao nơi chưa có công trình xây dựng.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Nghị định XPVPHC trong phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều

Ngày nhập

28/07/2021

Đã xem

1893 lượt xem

Dự thảo Nghị định XPVPHC trong phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều

Ngày nhập

28/07/2021

Đã xem

1893 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định XPVPHC trong phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều

Ngày nhập

28/07/2021

Đã xem

1893 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com