Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

Ngày đăng: 18:28 27-11-2023 | 838 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung và các doanh nghiệp hoạt động trong khu này.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo sửa đổi quy định về thành lập, mở rộng, công nhận khu CNTT tập trung; bổ sung quy định về mô hình hoạt động Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia; quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng của khu CNTT tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu CNTT tập trung và các doanh nghiệp hoạt động trong khu này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/12/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 154/2013/NĐ-CP quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

28/11/2023

Đã xem

838 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

28/11/2023

Đã xem

838 lượt xem

Đánh giá tác động chính sách

Ngày nhập

28/11/2023

Đã xem

838 lượt xem

Báo cáo Tổng kết thi hành

Ngày nhập

28/11/2023

Đã xem

838 lượt xem

Biểu mẫu Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Ngày nhập

28/11/2023

Đã xem

838 lượt xem

Biểu mẫu Đánh giá tác động thủ tục hành chính

Ngày nhập

28/11/2023

Đã xem

838 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

28/11/2023

Đã xem

838 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com