Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày đăng: 14:30 11-11-2020 | 1852 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư,

Phạm vi điều chỉnh

nguyên tắc, nội dung, nguồn vốn chủ sở hữu, hoạt động huy động vốn của phương án tài chính; quản lý, kiểm soát nguồn vốn; lập hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn; hoạt động quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành; cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu; trách nhiệm của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn vốn chủ sở hữu, hoạt động huy động vốn của phương án tài chính; quản lý, kiểm soát nguồn vốn; lập hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn; hoạt động quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thành; cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu; trách nhiệm của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/11/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

CV xin yk Dự thảo Nghị định quản lý tài chính dự án PPP

Ngày nhập

11/11/2020

Đã xem

1852 lượt xem

Dự thảo Nghị định quản lý tài chính dự án PPP

Ngày nhập

11/11/2020

Đã xem

1852 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định quản lý tài chính dự án PPP

Ngày nhập

11/11/2020

Đã xem

1852 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com