Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày đăng: 13:53 25-09-2018 | 2581 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tiến hành công nghệ bức xạ, hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo quy định về điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; các thủ tục hành chính để được thực hiện các hoạt động này. Dự kiến văn bản sẽ tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tiến hành công nghệ bức xạ, hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Tờ trình và Dự thảo, Bản tóm tắt Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 03/10/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Khoa học và Công nghệ

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày nhập

26/09/2018

Đã xem

2581 lượt xem

Tờ trình Nghị định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày nhập

26/09/2018

Đã xem

2581 lượt xem

Phụ lục Nghị định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày nhập

26/09/2018

Đã xem

2581 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

26/09/2018

Đã xem

2581 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com