Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Ngày đăng: 22:05 21-09-2020 | 1796 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc lá,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép đối với các hoạt động kinh doanh thuốc lá; quản lý máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, giấy cuốn điếu thuốc lá và tem sản phẩm thuốc lá; các hành vi vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh thuốc lá

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép đối với các hoạt động kinh doanh thuốc lá (đầu tư, mua bán, chế biến, xuất nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá…); quản lý máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, giấy cuốn điếu thuốc lá và tem sản phẩm thuốc lá; các hành vi vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh thuốc lá…Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc lá.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định quy định Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Ngày nhập

21/09/2020

Đã xem

1796 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Ngày nhập

21/09/2020

Đã xem

1796 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Ngày nhập

21/09/2020

Đã xem

1796 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com