Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Ngày đăng: 14:39 26-01-2018 | 5091 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động liên quan đến ươm tạo, nâng cấp, thẩm định, môi giới chuyển giao công nghệ, hoặc có dự án đầu tư kèm theo hoạt động chuyển giao công nghệ.,

Phạm vi điều chỉnh

đăng ký chuyển giao công nghệ; báo cáo chuyển giao công nghệ; giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ; điều kiện hoạt động của tổ chức đánh giá, thẩm định giá và giám định công nghệ và các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết Dự thảo.

Phiên bản 1

Tờ trình Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

5091 lượt xem

Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

5091 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com