Theo dõi (1)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Đa dạng sinh học, Luật Khí tượng thủy văn, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngày đăng: 10:39 03-04-2018 | 5683 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đất đai, khoáng sản, khai thác tài nguyên, ...,

Phạm vi điều chỉnh

Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đất đai, khoáng sản, khai thác tài nguyên, ...

Tóm lược dự thảo

Chi tiết vui lòng xem tài file đính kèm

Phiên bản 1

DT Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và một số Luật liên quan

Ngày nhập

03/04/2018

Đã xem

5683 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com