Theo dõi (1)

Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật An toàn thực phẩm; Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Luật Dược

Ngày đăng: 17:17 15-12-2017 | 4792 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực y tế,

Phạm vi điều chỉnh

Luật này sửa đổi, bổ sung các nội dung về quy hoạch trong các 04 luật: Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật An toàn thực phẩm; Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Luật Dược

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo

Phiên bản 1

Đề cương dự thảo Luật SĐ, BS 04 Luật y tế theo Luật Quy hoạch

Ngày nhập

15/12/2017

Đã xem

4792 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách Đề nghị xây dựng dự án Luật SĐ, BS 04 Luật y tế theo Luật Quy hoạch

Ngày nhập

15/12/2017

Đã xem

4792 lượt xem

Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật SĐ, BS 04 Luật y tế theo Luật Quy hoạch

Ngày nhập

15/12/2017

Đã xem

4792 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành 04 Luật y tế

Ngày nhập

15/12/2017

Đã xem

4792 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com