Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) (Phiên bản 02/2023)

Ngày đăng: 10:00 06-02-2023 | 8650 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới đấu thầu trong các lĩnh vực xây dựng, giáo dục, y tế, môi trường, cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư..., ,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc một số trường hợp gồm: Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, mua sắm sử dụng vốn nhà nước, mua sắm thuốc, vật tư y tế...và quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện một số dự án đầu tư bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, xây dựng công trình dân dụng (nhà thương mại, trụ sở, văn phòng làm việc, công trình thương mại)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo mở rộng phạm vi điều chỉnh; làm rõ cơ chế tổ chức lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp nhà nước theo các phương án; sửa đổi các quy định về: hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, quy trình, thủ tục, thời gian đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; ưu tiên, ưu đãi đối với nhà thầu sản xuất hàng hóa trong nước; giải quyết kiến nghị…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới đấu thầu trong các lĩnh vực xây dựng, giáo dục, y tế, môi trường, cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 9/3/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) (Phiên bản 02/2023)

Ngày nhập

28/07/2023

Đã xem

8650 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

28/07/2023

Đã xem

8650 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) (phiên bản 05/4/2023)

Ngày nhập

28/07/2023

Đã xem

8650 lượt xem

thi hành luật đất đai

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com