Theo dõi (2)

Dự thảo Luật Cạnh Tranh (sửa đổi)

Ngày đăng: 10:38 28-08-2017 | 4498 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cả nước., ,

Phạm vi điều chỉnh

Các hành vi hạn chế cạnh tranh; các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; quy định kiểm soát tập trung kinh tế; quy định tái cơ cấu Hội đồng cạnh tranh và Cơ quan quản lý cạnh tranh thành Ủy ban cạnh tranh Quốc gia,…

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

4498 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

4498 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

4498 lượt xem

Phiên bản 2

Tờ trình

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

4498 lượt xem

Dự thảo Luật cạnh tranh

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

4498 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com