Theo dõi (2)

Dự thảo Hồ sơ xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày đăng: 17:18 01-12-2021 | 4024 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu trong các lĩnh vực xây dựng, y tế, môi trường, cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư...,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về lựa chọn nhà đầu tư theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động đấu thầu, hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư; đơn giản hóa quy trình chung trong đấu thầu và đấu thầu qua mạng; bổ sung quy định về ưu tiên, ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, các doanh nghiệp có sử dụng lao động thuộc nhóm yếu thế, mua sắm xanh, mua sắm sản phẩm đổi mới sáng tạo...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ xây dựng Luật Đấu thầu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về lựa chọn nhà đầu tư theo hướng mở rộng phạm vi hoạt động đấu thầu, hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư; đơn giản hóa quy trình chung trong đấu thầu và đấu thầu qua mạng; bổ sung quy định về ưu tiên, ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, các doanh nghiệp có sử dụng lao động thuộc nhóm yếu thế, mua sắm xanh, mua sắm sản phẩm đổi mới sáng tạo…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu trong các lĩnh vực xây dựng, y tế, môi trường, cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư…

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Hồ sơ xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày nhập

10/12/2021

Đã xem

4024 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Hồ sơ xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày nhập

10/12/2021

Đã xem

4024 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

10/12/2021

Đã xem

4024 lượt xem

Tổng hợp ý kiến góp ý

Ngày nhập

10/12/2021

Đã xem

4024 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày nhập

10/12/2021

Đã xem

4024 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com