Theo dõi (17)

Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 17:42 23-02-2023 | 13589 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

, , ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày nhập

23/02/2023

Đã xem

13589 lượt xem

Dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)

Ngày nhập

23/02/2023

Đã xem

13589 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (27/9)

Ngày nhập

23/02/2023

Đã xem

13589 lượt xem

Phiên bản 3

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (phiên bản lấy ý kiến toàn dân tháng 1/2023)

Ngày nhập

23/02/2023

Đã xem

13589 lượt xem

Nghị quyết 671/NQ-UBTVQH15 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày nhập

23/02/2023

Đã xem

13589 lượt xem

Nghị quyết 170/NQ-CP Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày nhập

23/02/2023

Đã xem

13589 lượt xem

Nội dung lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày nhập

23/02/2023

Đã xem

13589 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 8 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com