Theo dõi (21)

Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày đăng: 10:42 18-12-2023 | 39524 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

, , , , , , , , ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Theo Công văn số 2298/UBKT15, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đang chủ trì thẩm tra Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 6 (10/2023) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục tóm tắt một số nội dung lớn hiện đang xin ý kiến được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/10/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (27/9)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Phiên bản 3

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (phiên bản lấy ý kiến toàn dân tháng 1/2023)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Nghị quyết 671/NQ-UBTVQH15 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Nghị quyết 170/NQ-CP Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Nội dung lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Phiên bản 4

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (phiên bản được chỉnh lý, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 5)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Báo cáo tiếp thu, giải tình ý kiến Nhân dân

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Báo cáo bổ sung đánh giá tác động chính sách

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Báo cáo rà soát Dự thảo với các văn bản pháp luật khác

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Báo cáo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Phiên bản 5

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (phiên bản 27/7/2023)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Gợi ý các nội dung thảo luận lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Phiên bản 6

Dự thảo Luật Đất đai ((sửa đổi) (phiên bản 14/8)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Phiên bản 7

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (phiên bản 9/2023)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Phiên bản 8

Công văn số 2298/UBKT15 và Phụ lục một số nội dung lớn của Dự thảo đang lấy ý kiến

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Dự thảo Luật Đất đai (phiên bản 13/10/2023)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Bảng so sánh Luật Đất đai

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Phiên bản 9

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (phiên bản 18/12/2023)

Ngày nhập

29/01/2024

Đã xem

39524 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 25

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 12 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com