Dự thảo đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính

Ngày đăng: 15:42 24-04-2018 | 4335 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Công ty tài chính, chứng khoán, hải quan,

Phạm vi điều chỉnh

tài chính, đầu tư, ngân hàng

Tóm lược dự thảo

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

Phiên bản 1

Tổng hợp số liệu cắt giảm DKKD lĩnh vực tài chính

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

4335 lượt xem

Danh mục DKKD

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

4335 lượt xem

Đề xuất cắt giảm DKKD lĩnh vực bảo hiểm

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

4335 lượt xem

Đề xuất cắt giảm DKKD lĩnh vực chứng khoán

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

4335 lượt xem

Đề xuất cắt giảmDKKD lĩnh vực giá

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

4335 lượt xem

Đề xuất cắt giảm DKKD lĩnh vực Hải quan

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

4335 lượt xem

Đề xuất cắt giảm DKKD lĩnh vực kiểm toán

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

4335 lượt xem

Đề xuất cắt giảm DKKD lĩnh vực tài chính ngân hàng

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

4335 lượt xem

Đề xuất cắt giảm DKKD lĩnh vực thuế

Ngày nhập

21/01/2019

Đã xem

4335 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com