Theo dõi (1)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày đăng: 14:46 10-09-2020 | 1815 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới; doanh nghiệp sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh,

Phạm vi điều chỉnh

thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp được cấp tần số để thiết lập mạng viễn thông công cộng, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện các trường hợp được phép sử dụng không tuân thủ quy hoạch tần số; phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đề xuất thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp được cấp tần số để thiết lập mạng viễn thông công cộng, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp không sử dụng tần số trong hai năm liên tục; bổ sung quy định về: các trường hợp được phép sử dụng không tuân thủ quy hoạch tần số; phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện…Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới; doanh nghiệp sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (phát thanh, truyền hình, hàng không, hàng hải…)…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và các Báo cáo được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/9/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Dề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

11/09/2020

Đã xem

1815 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Dề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

11/09/2020

Đã xem

1815 lượt xem

Đề cương - Dự thảo Dề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

11/09/2020

Đã xem

1815 lượt xem

Báo cáo đánh giá - Dự thảo Dề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

11/09/2020

Đã xem

1815 lượt xem

Báo cáo tổng kết - Dự thảo Dề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

11/09/2020

Đã xem

1815 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com