Theo dõi (1)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp

Ngày đăng: 14:22 23-04-2021 | 3357 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo.,

Phạm vi điều chỉnh

Các chính sách, hoạt động phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam, gồm (i) chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia; (ii) chương trình phát triển công nghiệp, dự án hỗ trợ cải tiến doanh nghiệp công nghiệp cho một số phân ngành công nghiệp; (iii) ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghiệp trong nước khi mua sắm sử dụng vốn nhà nước; (iv) các hình thức hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp công nghiệp; (v) danh sách các ngành công nghiệp được ưu tiên

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các chính sách, hoạt động phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam, gồm (i) chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia; (ii) chương trình phát triển công nghiệp, dự án hỗ trợ cải tiến doanh nghiệp công nghiệp cho một số phân ngành công nghiệp; (iii) ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghiệp trong nước khi mua sắm sử dụng vốn nhà nước; (iv) các hình thức hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp công nghiệp; (v) danh sách các ngành công nghiệp được ưu tiên. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo.[1]

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 29/4/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

[1] Trừ các doanh nghiệp khai khoáng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Phiên bản 1

CV lấy ý kiến DNHH về Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

3357 lượt xem

Đề cương Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

3357 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

3357 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự thảo Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

3357 lượt xem

Báo cáo tổng kết chính sách và thực trạng

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

3357 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com