Theo dõi (1)

Dự thảo Đề cương Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Ngày đăng: 15:38 02-01-2020 | 12303 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự thảo Đề cương Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Nghị định được xây dựng với mục đích sẽ thay thế Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, quy định cụ thể những nội dung mới của Bộ luật Dân sự 2015 về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếpđến các doanh nghiệp, nhất là các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty luật, văn phòng luật sư, kinh doanh bán hàng trả chậm, dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mongQuý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo,Tờ trình, Báo cáo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày20/01/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12303 lượt xem

Dự thảo Đề cương Nghị định

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12303 lượt xem

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12303 lượt xem

Báo cáo tổng kết

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12303 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12303 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com