Theo dõi (1)

Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày đăng: 16:56 30-09-2019 | 18952 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ.,

Phạm vi điều chỉnh

Đề cương dự kiến sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan (các quyền, đăng ký quyền, thời hạn bảo hộ, tổ chức đại diện, tư vấn…); các quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) (quyền nộp đơn với đối tượng bảo hộ được tạo ra từ ngân sách Nhà nước, xác lập và duy trì quyền, cơ chế bảo hộ sáng chế, tiêu chí đánh giá nhãn hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý đồng âm; đại diện SHCN, giám định SHCN…); quyền đối với cây trồng; các biện pháp bảo vệ, thực thi quyền.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                             

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Đề cương Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Đề cương) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Đề cương dự kiến sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan (các quyền, đăng ký quyền, thời hạn bảo hộ, tổ chức đại diện, tư vấn…); các quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) (quyền nộp đơn với đối tượng bảo hộ được tạo ra từ ngân sách Nhà nước, xác lập và duy trì quyền, cơ chế bảo hộ sáng chế, tiêu chí đánh giá nhãn hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý đồng âm; đại diện SHCN, giám định SHCN…); quyền đối với cây trồng; các biện pháp bảo vệ, thực thi quyền. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/10/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Đề cương

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

18952 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

18952 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

18952 lượt xem

Báo cáo tổng kết

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

18952 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

18952 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

18952 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com