Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc 5G – Phần truy nhập vô tuyến và Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối 5G – Phần truy nhập vô tuyến

Ngày đăng: 09:03 12-03-2021 | 1476 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất và nhập khẩu các thiết bị trạm gốc, thiết bị đầu cuối 5G, các tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các thiết bị nêu trên.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến đối với thiết bị đầu cuối và thiết bị trạm gốc 5G, phương pháp đo, yêu cầu về quản lý và trách nhiệm của các tổ chức có liên quan

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng 02 Dự thảo: (i) Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thiết bị trạm gốc 5G – Phần truy nhập vô tuyến; (ii) Thông tư ban hành QCVN về thiết bị đầu cuối 5G – Phần truy nhập vô tuyến (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về:  các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến  đối với thiết bị đầu cuối và thiết bị trạm gốc 5G, phương pháp đo, yêu cầu về quản lý và trách nhiệm của các tổ chức có liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất và nhập khẩu các thiết bị trạm gốc, thiết bị đầu cuối 5G, các tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các thiết bị nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/03/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về thiết bị đầu cuối 5G-Phần truy nhập vô tuyến

Ngày nhập

12/03/2021

Đã xem

1476 lượt xem

QCVN về thiết bị đầu cuối 5G

Ngày nhập

12/03/2021

Đã xem

1476 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về thiết bị đầu cuối 5G

Ngày nhập

12/03/2021

Đã xem

1476 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về thiết bị trạm gốc 5G-Phần truy nhập vô tuyến

Ngày nhập

12/03/2021

Đã xem

1476 lượt xem

QCVN về thiết bị trạm gốc 5G

Ngày nhập

12/03/2021

Đã xem

1476 lượt xem

Thuyet minh Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về thiết bị trạm gốc 5G

Ngày nhập

12/03/2021

Đã xem

1476 lượt xem

Công văn xin ý kiến doanh nghiệp

Ngày nhập

12/03/2021

Đã xem

1476 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com