Theo dõi (1)

05 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày đăng: 14:34 16-03-2024 | 744 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bất động sản, sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở tại Việt Nam., ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng 05 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản[1] (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo quy định về các hoạt động kinh doanh bất động sản; sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, nhà ở xã hội; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản… Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bất động sản, sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn các Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/3/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Phiên bản 1

Tài liệu Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Tài liệu Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Tài liệu Dự thảo Nghị định về phát triển nhà ở xã hội

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Tài liệu Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng nhà chung cư

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Tài liệu Dự thảo Nghị định về hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Phiên bản 2

Tài liệu Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở (phiên bản 13.3.2024)

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Tài liệu Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản (phiên bản 13.3.2024)

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Tài liệu Dự thảo Nghị định về hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản (phiên bản 13.3.2024)

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Tài liệu Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng nhà chung cư (phiên bản 13.3.2024)

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Tài liệu Dự thảo Nghị định về phát triển nhà ở xã hội (phiên bản 13.3.2024)

Ngày nhập

11/04/2024

Đã xem

744 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com