VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Thứ Năm 15:35 04-04-2024

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời Công văn số 777/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu (Điều 14)

Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 14 Dự thảo, chủ đầu tư dự án bất động sản cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản theo các biểu mẫu:

– Biểu mẫu số 13: thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo

– Biểu mẫu số 14: chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án cung cấp thông tin, dữ liệu về bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ đối với dự án nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

– Biểu mẫu số 15: thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án

Rà soát các thông tin mà chủ đầu tư phải cung cấp, đề nghị Ban soạn thảo xem xét vấn đề sau:

Các tài liệu phải gửi kèm với biểu mẫu: Theo nội dung của các biểu mẫu, chủ đầu tư phải cung cấp các văn bản pháp lý của dự án (gửi kèm theo định dạng pdf). Những văn bản pháp lý (quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án được phê duyệt; …) là những văn bản mà cơ quan quản lý nhà nước đã có, vì vậy yêu cầu chủ đầu tư phải gửi kèm với biểu mẫu cung cấp thông tin sẽ tạo thêm gánh nặng về chi phí tuân thủ. Đề nghị Ban soạn thảo bỏ yêu cầu phải cung cấp các văn bản pháp lý của dự án kèm theo các biểu mẫu.

Một số thông tin cung cấp trùng lặp: Liên quan đến thông tin dự án chuyển nhượng, cả chủ đầu tư chuyển nhượng và chủ đầu tư nhận chuyển nhượng đều phải cung cấp thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng. Điều này là không cần thiết, vì thông tin này là giống nhau. Việc yêu cầu cả hai chủ thể cùng cung cấp một thông tin là chưa hợp lý, đề nghị Ban soạn thảo bỏ thông tin về dự án chuyển nhượng của bên chuyển nhượng tại Biểu mẫu số 13.

Thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản của dự án: Biểu mẫu số 15 yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp các thông tin chi tiết về hợp đồng bán như: số, ký hiệu hợp đồng mua bán, cho thuê; họ tên người mua; số CCCD của người mua. Đây là các thông tin quá chi tiết, cần cân nhắc có cần thiết phải cung cấp không. Dưới góc độ quản lý, Nhà nước chỉ cần biết số lượng giao dịch, giá. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ yêu cầu phải cung cấp thông tin về hợp đồng bán tại Mục III.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.