VCCI_Góp ý Nghị định về Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thứ Hai 16:52 28-05-2018

Kính gửi: Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính –  Bộ Tài Chính

          Trả lời Công văn số 3339/BTC-TCNH về việc lấy ý kiến Dự thảo Nghị định thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sau khi tham vấn các doanh nghiệp, hợp tác xã, có một số ý kiến như sau:

  1. Cơ quan chủ quản của Quỹ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh

Dự thảo hiện quy định Quỹ phát triển hợp tác xã cấp Trung ương trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, còn Quỹ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh trực thuộc UBND cấp tỉnh. Thực tế hiện nay, các địa phương đều đã có các liên minh hợp tác xã, song có sự chênh lệch lớn về năng lực và trình độ quản lý của các tổ chức này. Một số liên minh hợp tác xã địa phương có năng lực quản trị tốt, gắn bó chặt chẽ với hội viên, nếu không để họ quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh thì sẽ rất lãng phí. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu phương án: Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh có thể trực thuộc UBND cấp tỉnh hoặc trực thuộc liên minh hợp tác xã của tỉnh, thành phố trong trường hợp được UBND cấp tỉnh đồng ý. Quy định như vậy sẽ cho phép UBND cấp tỉnh, căn cứ vào năng lực, trình độ của liên minh hợp tác xã tỉnh mình để quyết định giao hay không giao việc quản lý Quỹ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh.

  1. Về lĩnh vực cho vay

Điều 15 của Dự thảo hiện xác định đối tương cho vay chỉ là dự án đầu tư mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mà không được phép cho vay các dự án trong các lĩnh vực khác. Hiện nay, nhiều hộ nông dân có mong muốn chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác như thủ công, thương mại, dịch vụ, xây dựng, vận tải… nhưng gặp khó khăn về vốn. Nhà nước cũng có chủ trương hỗ trợ sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế này. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung, thậm chí ưu tiên cho vay các dự án mang tính chuyển đổi ngành nghề kinh tế cho nông dân, thay vì việc chỉ tập trung cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như tại Dự thảo.

  1. Về hoạt động bảo lãnh tín dụng

Hiện nay, nhiều địa phương đã thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng riêng. Do đó, hoạt động bảo lãnh tín dụng của Quỹ phát triển hợp tác xã có thể sẽ trùng lặp với Quỹ bảo lãnh tín dụng. Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định Quỹ phát triển hợp tác xã chỉ thực hiện bảo lãnh tín dụng tại những địa phương chưa có Quỹ bảo lãnh tín dụng riêng.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Kính mong cơ quan soạn thảo xem xét, cân nhắc.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.