VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Thứ Năm 14:20 13-06-2024

Kính gửi:  Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 1759/BCT-HC ngày 20/3/2024 của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Yêu cầu về nhà xưởng kho chứa

Điểm 5.9 Mục 2 Phần II Dự thảo quy định về phạm vi lắp đặt thiết bị rửa mắt và tắm khẩn cấp với nhà xưởng, kho chứa hoá chất ăn mòn. Theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này mới chỉ có nội dung về phạm vi bán kính tối đa, mà chưa có yêu cầu về phạm vi tối thiểu. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung phạm vi tối thiểu từ khu vực có thao tác tiếp xúc hoá chất nguy chất đến vị trí lắp đặt mà các nhà xưởng, kho chứa cần đáp ứng.

  1. Yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh sử dụng và bảo quản hoá chất ăn mòn

Điểm 9.1.1 Mục 4, Điểm 10.1.7 Mục 5 Phần II Dự thảo quy định về hệ thống thu gom của nhà xưởng, kho chứa hoá chất ăn mòn, khu vực chứa hoá chất độc. Theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này chưa hợp lý vì tất cả các kho chứa bất kể dung tích đều sẽ phải lắp đặt hệ thống thu gom hoá chất. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung giới hạn dung tích tối thiểu, chẳng hạn có thể cân nhắc mức tổng dung tích từ 1000 (l) trở lên.

Điểm 10.1.3 Mục 5 Phần II Dự thảo quy định khu vực chất lỏng dạng khí, dạng lỏng phải có thiết bị cảnh báo rò rỉ, tràn đổ; các chất độc dạng rắn phải lắp camera giám sát. Theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định trên là chưa hợp lý do một số loại hoá chất chỉ có thành phần gây kích ứng và nguy hại môi trường như dầu, mỡ có độc lực thấp. Khi đó, việc xác định và lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rò, tràn đổ và camera sẽ phức tạp và gây tốn kém nguồn lực và chi phí cho doanh nghiệp. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc sửa đổi theo hướng chỉ quy định nơi có hoá chất độc phải có báo hiệu về tình trạng thiếu an toàn.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.