VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Thứ Hai 18:40 05-02-2024

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trả lời Công văn số 155/BVHTTDL-DLQGVN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Hiện nay, các Bộ đang tiến hành cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh theo hướng không yêu cầu cung cấp các giấy tờ, thông tin mà cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có thể tra cứu thông tin trong hệ thống thông tin của Nhà nước. Trên tinh thần cải cách này, rà soát một số mẫu trong Phụ lục kèm Dự thảo một số quy định cần được cân nhắc, xem xét lại:

  1. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại hoặc thay đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (Mẫu số 05)

Mẫu 05 áp dụng trong trường hợp thực hiện thủ thục cấp lại, cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo quy định tại Điều 34, Điều 35 Luật Du lịch 2017, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ được:

  • Cấp lại trong trường hợp Giấy phép bị mất hoặc hư hỏng.

Đối với trường hợp này, các thông tin của Giấy phép cấp lại sẽ giống với Giấy phép đã bị mất hoặc hư hỏng. Với tính chất này, việc yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai các thông tin như: thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Tên, địa chỉ chi nhánh; Tên, địa chỉ văn phòng đại diện; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Tài khoản ký quỹ là không cần thiết. Bởi vì, đây là các thông tin cơ quan cấp phép đã có.

Để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo thiết kế lại Đơn đề nghị cấp lại trong trường hợp Giấy phép mất hoặc hư hỏng gồm các thông tin: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; lý do đề nghị …

  • Cấp đổi trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành

Tương tự góp ý như trên, đối với trường hợp này, đề nghị Ban soạn thảo thiết kế Mẫu đơn theo hướng doanh nghiệp chỉ cần cung cấp các thông tin thay đổi về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; phạm vi kinh doanh, còn những thông tin không thay đổi như Tài khoản ký quỹ;  Tên, địa chỉ chi nhánh; Tên, địa chỉ văn phòng đại diện không phải cung cấp lại.

  1. Đơn đề nghị công nhận Hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu số 07)

Trong Mẫu Đơn đề nghị công nhận Hạng cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp phải cung cấp các thông tin như: Cơ sở vật chất kỹ thuật; Người quản lý và nhân viên phục vụ. Điều này là chưa hợp lý. Bởi vì, theo quy định tại khoản 4 Điều 50 Luật Du lịch, trong Hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có các tài liệu: Danh sách người quản lý và nhân viên; Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Các tài liệu này sẽ thể hiện các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự của cơ sở lưu trú du lịch. Vì vậy, việc đưa các thông tin này vào Đơn đề nghị là không cần thiết.

Đề nghị Ban soạn thảo bỏ nội dung tại mục 2 “cơ sở vật chất kỹ thuật”, 3 “người quản lý và nhân viên phục vụ” tại Đơn đề nghị công nhận Hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Trên đây là một số ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.