VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự

Thứ Tư 15:15 24-02-2021

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 1517/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Dự thảo thì các mức phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự sẽ bằng 90% mức thu phí quy định tại Mục I và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-BTC.

Nếu so sánh với các mức phí thẩm định giấy phép kinh doanh đã được giảm trong năm nay tại Thông tư 112/2020/TT-BTC, thì mức giảm cho phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khá thấp, chỉ 10% so với mức phí hiện hành, trong khi các hoạt động thẩm định cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa giảm 50% so với mức thu phí hiện hành.

Để đảm bảo tính sách nhất quán và tính thực chất trong chính sách giảm phí, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc giảm thêm mức phí so với đề xuất của Dự thảo (có thể giảm đến 50% hoặc ít nhất là 30% so với mức phí hiện hành).

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.