VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Thứ Hai 14:39 19-04-2021

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 2673/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến ban đầu như sau:

Luật Đầu tư năm 2020 đã bỏ ngành nghề “kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế” ra khỏi Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Có nghĩa, các hoạt động kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế sẽ không bị ràng buộc bởi điều kiện kinh doanh kể từ thời điểm Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực (ngày 01/01/2021). Như vậy sẽ không có hoạt động thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm (mục III tại Biểu phí trong Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Dự thảo).

Đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại vấn đề trên để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.