VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Thứ Tư 09:55 07-12-2022

Kính gửi:  Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 12763/BTC-CST ngày 03/12/2022 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, thống nhất với nội dung được đề xuất. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục duy trì ở mức sàn trong Biểu khung thuế của Luật Thuế bảo vệ môi trường cho đến 31/12/2023. Đây là biện pháp cần thiết nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.