Dự thảo Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh

Thứ Năm 15:21 08-12-2022

Kính gửi:  Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch

Trả lời Công văn số 3727/BVHTTDL-ĐA ngày 29/09/2022 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Thời hạn phát hành phim và thời hạn Giấy phép phân loại phim

Phụ lục I – Mẫu số 02 của Dự thảo quy định về mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép phân loại phim yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai thời hạn phát hành đối với phim nhập khẩu. Phụ lục II – Mẫu số 01 về mẫu Giấy phép phân loại phim có nội dung ghi về thời hạn của Giấy phép đối với phim nhập khẩu. Như vậy, có thể hiểu rằng Giấy phép phân loại phim sẽ có hiệu lực trong thời hạn phát hành phim mà doanh nghiệp kê khai. Theo quy định của Luật Điện ảnh, việc phân loại phim nhằm xác định sự phù hợp của nội dung phim với các quy định của pháp luật Việt Nam. Nội dung phim không thay đổi theo thời gian, nên việc quy định về thời hạn của Giấy phép là không phù hợp. Khi hết thời hạn phát hành thì nội dung phim vẫn tiếp tục đáp ứng quy định của pháp luật Việt Nam. Luật Điện ảnh cũng không có quy định hạn chế về thời gian của việc phổ biến phim. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ các nội dung về thời hạn phổ biến phim và thời hạn của Giấy phép phân loại phim trong Dự thảo.

  1. Thông báo danh sách phim phổ biến trên không gian mạng

Phụ lục III – Mẫu số 01 quy định về mẫu Thông báo danh sách phim phổ biến trên không gian mạng yêu cầu phải kê khai thời gian phổ biến. Nội dung này chưa rõ và có thể gây khó khăn trong quá trình áp dụng vì phim trên không gian mạng thường sẽ không có thời gian phổ biến cố định như các hình thức chiếu phim khác. Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh theo hướng doanh nghiệp chỉ phải kê khai thời điểm bắt đầu phổ biến phim.

  1. Mẫu văn bản cam kết

Phụ lục IV – Mẫu số 01 của dự thảo là mẫu văn bản cam kết không vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh. Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày lại nội dung của Điều 9 vào văn bản (có thể thêm bản bằng tiếng Anh) để nhắc nhở một lần nữa các cá nhân tổ chức về nội dung cam kết.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.