VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp và vừa

Thứ Ba 09:58 20-12-2022

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời Công văn số 8519/BKHĐT-QDNNVV ngày 25/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp và vừa (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Chương trình tài trợ vốn

Điều 30.1 của Dự thảo quy định: “Hàng năm, Quỹ thông báo về Chương trình tài trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.” Các doanh nghiệp sau đó căn cứ vào Chương trình này mới nộp hồ sơ đề nghị tài trợ vốn. Tuy nhiên, dự thảo chưa có quy định về việc công khai Chương trình tài trợ vốn này. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ các doanh nghiệp không biết đến Chương trình để có thể đề nghị tài trợ vốn; thậm chí có thể dẫn đến tình trạng chỉ một số doanh nghiệp được “ưu ái” thông báo về Chương trình này, gây bất bình đẳng với các doanh nghiệp khác. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định chi tiết hơn về việc công khai Chương trình tài trợ vốn, bao gồm các nội dung về hình thức công khai, thời điểm công khai

  1. Đánh giá hiệu quả hoạt động Quỹ

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 39/2019/NĐ-CP về Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tập trung nhiều vào vấn đề cho vay, giải ngân và việc thu hồi vốn của Quỹ. Đây là những thông tin cần thiết, tuy nhiên, nếu chỉ như vậy thì Quỹ hoạt động không khác gì một tổ chức tín dụng. Quan trọng hơn, Quỹ cần có các tổng kết về hiệu quả về yếu tố “phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm nội dung về đánh giá hiệu quả của một khoản vay và toàn bộ hoạt động của Quỹ. Ví dụ, có thể so sánh về quy mô doanh thu, quy mô lao động, giá trị xuất khẩu, mạng lưới khách hàng hoặc các yếu tố phát triển khác của doanh nghiệp trước và sau khi được cấp vốn. Các chỉ tiêu này không chỉ được sử dụng làm tiêu chí mềm khi quyết định cấp vốn mà còn được sử dụng để báo cáo và thuyết minh hiệu quả hoạt động của Quỹ.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp và vừa. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.