VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá

Thứ Hai 16:21 01-04-2024

Kính gửi:  Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 13079/BTC-QLG ngày 28/11/2023 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

 1. Quy định về thủ tục hành chính

Dự thảo quy định rất nhiều thủ tục hành chính. Để đơn giản hoá thủ tục hành chính, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc một số nội dung sau:

 • Các bản sao tài liệu trong hồ sơ đều phải chứng thực. Quy định này có thể gây tốn kém chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Theo kinh nghiệm từ các thủ tục hành chính khác, đề nghị cho phép doanh nghiệp được nộp bản sao có kèm bản chính đối chiếu;
 • Đề nghị bỏ tài liệu “bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” tại Điều 3.1.d Dự thảo do thông tin về người đại diện theo pháp luật có thể tra cứu trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp.

Góp ý tương tự với Điều 6.1.b Dự thảo.

 • Điều 4 Dự thảo quy định thủ tục đăng ký hành nghề thẩm định giá. Đề nghị bổ sung thủ tục xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Bước này được thực hiện ngay khi nhận hồ sơ, có thời hạn từ 1-2 ngày làm việc để xác định sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trước khi xem xét các yếu tố khác. Quy định này sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi có thể kịp thời bổ sung các thành phần hồ sơ còn thiếu trước khi xem xét chi tiết nội dung hồ sơ.

Góp ý tương tự với Điều 7.2 Dự thảo.

 1. Đăng ký hành nghề thẩm định giá

Theo Điều 45.3 Luật Giá, thẩm định viên về giá phải đăng ký hành nghề thông qua doanh nghiệp thẩm định giá. Do đã phải thực hiện thông qua doanh nghiệp, các thủ tục hành chính có thể được đơn giản hoá, để tạo điều kiện thuận lợi cho thẩm định viên khi chuyển sang doanh nghiệp khác, từ đó tạo sự linh hoạt cho thị trường. Cụ thể:

 • Điều 3 Dự thảo quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá:
  • Bỏ quy định về Phiếu lý lịch tư pháp. Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc lần đầu đăng ký, cơ quan nhà nước có thể tự mình yêu cầu cung cấp các thông tin này theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp.
  • Bỏ tài liệu “bản sao chứng thực hợp đồng lao động” do việc đăng ký được thực hiện qua chính doanh nghiệp mà người đăng ký hành nghề có hợp đồng lao động.
 • Phụ lục 1: Các thông tin tại Mục 1.1; Mục 1.3 đã được thể hiện Giấy xác nhận thời gian làm việc thực tế hoặc số bảo hiểm xã hội. Do đó, không cần yêu cầu kê khai lại.

Ngoài ra, Điều 4.2 Dự thảo quy định doanh nghiệp phải xem xét, rà soát hồ sơ bảo đảm người có thẻ thẩm định viên đủ điều kiện đăng ký hành nghề. Quy định này là không khả thi vì đa phần các tài liệu đều do tổ chức khác cấp, không thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không thể có đủ thẩm quyền và năng lực để kiểm tra các nội dung này. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này.

 1. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều 6.2 Dự thảo quy định việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Để đơn giản hoá thủ tục hành chính, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc một số nội dung sau:

 • Bỏ tài liệu “Bản kê khai lý do bị mất giấy chứng nhận” vì nội dung này đã có trong Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;
 • Sửa đổi quy định về tài liệu “Danh sách thành viên góp vốn, danh sách cổ đông có thẻ thẩm định giá” theo hướng loại trừ các trường hợp cấp lại mà nội dung này không có gì thay đổi, ví dụ do rách, bị mất hoặc doanh nghiệp thay đổi thông tin không liên quan đến phần vốn góp (thay đổi tên, địa chỉ…)
 1. Thông báo đủ điều kiện hoạt động sau khi đình chỉ kinh doanh

Điều 9.3 Dự thảo quy định sau khi khắc phục điều kiện hoạt động, doanh nghiệp báo cáo và được Bộ Tài chính xem xét có thông báo cho phép tiếp tục hoạt động. Đây là một thủ tục hành chính nhưng chưa có các nội dung về biểu mẫu; trình tự, thủ tục. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các nội dung trên tuân thủ theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

 1. Trách nhiệm của doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận

Điều 10.4 Dự thảo quy định doanh nghiệp thẩm định giá bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ thẩm định giá. Quy định này là không phù hợp vì sau khi rời khỏi thị trường, doanh nghiệp đã chấm dứt tư cách pháp nhân (không còn tồn tại); trong khi thời gian lưu giữ hồ sơ thẩm định giá tối thiểu phải 10 năm, do đó không tồn tại chủ thể có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ này. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lại quy định này, có thể cân nhắc theo hướng các doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận có trách nhiệm chuyển giao các tài liệu này cho cơ quan nhà nước hoặc bên thứ ba.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về ý Dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.