VCCI_Góp ý Dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an

Thứ Năm 10:08 24-02-2022

Kính gửi: Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Trả lời Công văn số 9/HĐTV của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến sơ bộ ban đầu như sau:

  1. Về thủ tục trình báo mất thẻ ABTC

Theo đề xuất tại Dự thảo thì “thủ tục trình báo mất thẻ ABTC” sẽ được phân cấp từ cơ quan cấp phép cấp bộ xuống cơ quan cấp phép cấp tỉnh.

Việc phân cấp này sẽ tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, để đảm bảo tinh thần cải cách đề nghị cân nhắc, xem xét vấn đề sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 28/2016/TT-BCA, doanh nhân khi mất thẻ ABTC sẽ phải thực hiện trình báo tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan này sẽ cấp giấy xác nhận cho người đó và thực hiện việc hủy giá trị thẻ, đồng thời thông báo cho nền kinh tế thành viên biết việc hủy giá trị thẻ bị mất.

Khi thực hiện cấp lại thẻ đã mất doanh nhân sẽ phải nộp giấy xác nhận bị mất, trong trường hợp chưa trình báo sẽ nộp đơn trình báo (điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư 28/2016/TT-BCA). Theo quy định này, để được cấp lại thẻ, doanh nhân chỉ phải thực hiện một thủ tục. Thủ tục trình báo lồng ghép vào thủ tục cấp lại.

Dự thảo phân cấp “thủ tục trình báo mất thẻ ABTC” cho cơ quan cấp tỉnh nhưng thủ tục cấp lại thẻ vẫn do cơ quan cấp bộ cấp. Điều này dẫn tới, để thực hiện thủ tục cấp lại thẻ, doanh nghiệp phải thực hiện hai thủ tục (thủ tục trình báo để có giấy xác nhận ở cơ quan cấp tỉnh và thủ tục cấp lại thẻ ở cơ quan cấp bộ). Như vậy, so với trước khi phân cấp, thủ tục này trở nên kém thuận lợi hơn.

Do vậy, trong trường hợp vẫn giữ không phân cấp thủ tục cấp thẻ ABTC cho cơ quan cấp tỉnh, thì cân nhắc lại việc phân cấp trình báo mất thẻ ABTC ở trên, có thể điều chỉnh trong trường hợp: chỉ trình báo mà không muốn cấp lại thì thực hiện ở cấp tỉnh; trình báo đồng thời muốn cấp lại, thực hiện ở cấp bộ.

  1. Về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Theo Dự thảo thì thủ tục liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy vẫn giữ ở cơ quan cấp phép cấp Bộ. Điều này cần cân nhắc bởi:

  • Điều 44 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy gồm các tài liệu: i) Văn bản đề nghị; ii) Bản khai kinh nghiệm theo mẫu; iii) Văn bằng, chứng chỉ liên quan; iv) 02 ảnh màu. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề được quy định khá rõ ràng tại Điều 43 Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Như vậy, không rõ trở ngại nào khiến cho cơ quan cấp tỉnh không thể thẩm định để cấp chứng chỉ này?
  • Việc phân cấp cho cơ quan địa phương cấp chứng chỉ hành nghề có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cá nhân muốn thực hiện thủ tục.

Đề nghị cân nhắc phân cấp cho địa phương thực hiện thủ tục này hoặc có kế hoạch phân cấp với điều kiện đảm bảo thực hiện.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.