VCCI_Góp ý danh mục sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Thứ Hai 14:13 07-05-2018

Kính gửi: Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 1708/BGVT-KHCN của Bộ Giao thông vận tải về việc mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, có một số ý kiến như sau:

  1. Phương tiện không tham gia giao thông

Tại Phụ lục 1 của dự thảo Thông tư, một số loại xe có gắn động cơ (phương tiện) nhưng không tham gia giao thông vẫn thuộc đối tượng phải chứng nhận và công bố hợp quy. Đó là những loại xe chỉ chạy trong nhà hoặc các khu khuôn viên, sân vườn như xe chơi golf, xe nâng hàng, xe chở hàng trong nhà máy, xe quét, chà sàn… Những loại xe này vẫn có nguy cơ mất an toàn, nhưng trong trường hợp có thiệt hại thì cũng chỉ diễn ra trong phạm vi quy mô nhỏ, xác định. Mỗi khu nhà, khuôn viên, sân vườn đó luôn có chủ sở hữu quản lý (khác với đường bộ là nơi công cộng) và chủ sở hữu sẽ có động lực để kiểm soát, bảo đảm an toàn cho những phương tiện được sử dụng trong khu vực của mình. Chính vì thế, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc chuyển các loại phương tiện không tham gia giao thông từ Phụ lục 1 sang Phụ lục 2 của Dự thảo, để doanh nghiệp tự công bố hợp quy là đủ.

  1. Xe đạp điện

Mục 3.1 của Phụ lục 1 Dự thảo quy định xe đạp điện thuộc đối tượng phải kiểm tra trước thông quan. Theo QCVN 68:2013/BGTVT thì vận tốc tối đa của xe đạp điện là 25km/h. Vận tốc này thậm chí còn thấp hơn vận tốc tối đa của xe đạp thông thường nên nguy cơ gây mất an toàn giao thông tương đối thấp. Trong khi đó, xe đạp thông thường không thuộc diện phải chứng nhận hợp quy. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, xem xét loại bỏ xe đạp diện ra khỏi diện phải chứng nhận hợp quy.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.