VCCI góp ý Dự thảo Quyết định của TTCP về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan

Thứ Năm 15:05 14-01-2016

Kính gửi: Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính

Trả
lời Công văn số 17450/BTC-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 24/11/2015 về việc đề
nghị góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hàng hóa
nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (sau đây gọi tắt là Dự thảo),
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở góp ý của doanh nghiệp, hiệp
hội, có một số ý kiến như sau:

Về
hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại ICD Mỹ Đình – Hà Nội

Theo
quy định tại khoản 1 Điều 2 Dự thảo thì những hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng
phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập được làm thủ tục nhập khẩu tại ICD
Mỹ Đình – Hà Nội nếu đáp ứng điều kiện “doanh nghiệp có trụ sở hoặc cơ sở kinh
doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội và thực hiện bán hàng ra ngoài hệ thống của
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Đây
được xem là ngoại lệ đối với quy định bắt buộc phải làm thủ tục hải quan tại cửa
khẩu nhập của Điều 1 Dự thảo.

Tuy
nhiên, quy định này có một số điểm chưa rõ và/hoặc thiếu căn cứ:


Về
ngoại lệ của ICD Mỹ Đình – Hà Nội

Theo Dự thảo thì ngoài trường hợp của ICD Mỹ Đình, sẽ
không có trường hợp cảng cạn nào khác được áp dụng cơ chế này.

Từ góc độ thực tiễn, như giải trình tại Công văn của
Quý Cơ quan, quy định này là có thể là hợp lý, như là sự tiếp nối ở mức độ rộng
hơn của việc thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ
Đình theo Công văn 789/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý, cách quy định như thế này
dường như là không thỏa đáng và thiếu công bằng: Nếu cơ chế thí điểm đã thực hiện
ở ICD Mỹ Đình – Hà Nội thời gian qua là thành công thì tại sao không mở rộng ra
các ICD khác có các tính chất tương tự ICD Mỹ Đình (ví dụ các ICD chính ở các
khu vực có lượng nhập khẩu cao, có đủ năng lực để đảm bảo làm thủ tục hải
quan  đối với các hàng hóa liệt kê tại Điều
1 Dự thảo)?


Về
đối tượng được làm thủ tục tại ICD Mỹ Đình
: Khái niệm “cơ
sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội và thực hiện bán hàng ra ngoài hệ
thống của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” là chưa rõ để xác định
chính xác đối tượng để làm thủ tục tại cảng này.

Cụ thể, không rõ “thực hiện bán hàng ra ngoài hệ thống
của doanh nghiệp” được hiểu như thế nào (bán hàng trực tiếp và/hoặc thông qua
doanh nghiệp khác để bán các sản phẩm của mình có được hiểu theo nghĩa này
không? Nếu hiểu theo cách này thì đối tượng này rất rộng đồng thời là khó xác định,
các doanh nghiệp phải xuất trình giấy tờ nào để chứng minh mình thuộc trường hợp
này)? “hệ thống” ở đây được hiểu là gì?


vậy, đề nghị Ban soạn thảo
giải trình rõ hơn về các vấn đề
nêu trên để đảm bảo tính minh bạch và hợp lý của chính sách.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ quy định hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Rất mong quý
Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh
sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.