Theo dõi (0)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ngày đăng: 13:49 31-03-2015 | 2000 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo).  Dự kiến văn bản khi được ban hành sẽ tác động đến các hoạt động liên quan đến nhập khẩu hàng hóa, thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảoGợi ý góp ý được đính kèm đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 07/04/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 35742022 (máy lẻ: 355); Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Gợi ý góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ngày nhập

31/03/2015

Đã xem

2000 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ngày nhập

31/03/2015

Đã xem

2000 lượt xem

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ngày nhập

31/03/2015

Đã xem

2000 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com