Tìm kiếm trên 5238 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Vụ Pháp chế – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trả lời Công văn số 1007/BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về…

Ý kiến của VCCI 14:36 30-03-2016