Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 5 01:00:00

14

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Bộ Công Thương

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Chủ nhật 04:00:00

10

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Tòa nhà VCCI (cũ), số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thứ 4 01:00:00

23

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 01:00:00

22

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường số 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 6 01:00:00

11

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa điểm: Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 2 18:00:00

07

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Địa điểm: Khách sạn Hotel du Parc, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ 5 01:00:00

19

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Hội trưởng 01, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 2 06:00:00

19

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

Địa điểm: Hội trường 3, tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Chủ nhật 13:00:00

26

Tháng 7

(Đã diễn ra)

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Chưa đăng ký tham dự

Đơn vị tổ chức : Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 5 01:00:00

16

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội