Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3101 Dự thảo
5466 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm về “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp”

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội        Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt mục…

Dự thảo Quyết định phê duyệt về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội      Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt…