Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày đăng: 16:58 05-01-2024 | 1338 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo quy định về kê khai, đăng ký, cấp phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác tài nguyên nước; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên nước; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; ngưỡng khai thác nước và biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước; cung cấp thông tin hạch toán tài nguyên nước, cho cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; quan trắc tài nguyên nước, chất lượng nguồn nước… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/01/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Ngày nhập

09/01/2024

Đã xem

1338 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Ngày nhập

09/01/2024

Đã xem

1338 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày nhập

09/01/2024

Đã xem

1338 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày nhập

09/01/2024

Đã xem

1338 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

09/01/2024

Đã xem

1338 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com