Theo dõi (2)

Hồ sơ xây dựng Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Ngày đăng: 14:10 09-04-2024 | 1060 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp, ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Hồ sơ xây dựng Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp[1].

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/4/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Đặc biệt liên quan đến:

– Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao; Doanh nghiệp công nghệ cao; Doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao: có dự án đạt quy mô vốn đầu tư trên 12.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu trên 20.000 tỷ đồng/năm;

– Doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển quy mô vốn trên 3000 tỷ đồng.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định (phiên bản 12.2023)

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1060 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1060 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Tờ trình (phiên bản 4.2024)

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1060 lượt xem

Dự thảo Đề cương Nghị định (phiên bản 4.2024)

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1060 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1060 lượt xem

Báo cáo rà soát

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1060 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com