Theo dõi (1)

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013

Ngày đăng: 09:23 24-02-2021 | 481 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

tên gọi Luật; phạm vi điều chỉnh; bảo đảm cạnh tranh; kỹ thuật đấu thầu; hạn mức và chỉ định thầu; hợp đồng; mua sắm tập trung; mua sắm các loại sản phẩm đặc biệt; hỗ trợ doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang tiến hành rà soát, tổng kết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013.

Để tham gia hiệu quả vào công tác này, qua đó nhận diện chính xác các vấn đề, tìm giải pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc của Luật Đấu thầu và/hoặc chồng chéo giữa Luật Đấu thầu và các luật khác liên quan đến quy định của Luật Đấu thầu.[1]

Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp trước ngày 15/03/2021 để kịp tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

[1] Các nội dung gợi ý góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đính kèm theo Công văn này.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Rà soát thực hiện Luật Đấu thầu 2013

Ngày nhập

24/02/2021

Đã xem

481 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Báo cáo Tổng kết

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com