Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều Thông tư 42/2016/TT-NHNN về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân - VIB OnlineVIB Online
Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 42/2016/TT-NHNN về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Ngày đăng: 14:06 02-02-2021 | 178 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các quỹ tín dụng nhân dân,

Phạm vi điều chỉnh

hoạt động xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 42/2016/TT-NHNN về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản thuyết minh được đăng tải kèm theo bài viết này. Do Dự thảo được soạn thảo gấp theo trình tự, thủ tục rút gọn, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/03/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV xin ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Ngày nhập

02/02/2021

Đã xem

178 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 42/2016/TT-NHNN về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Ngày nhập

02/02/2021

Đã xem

178 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 42/2016/TT-NHNN về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Ngày nhập

02/02/2021

Đã xem

178 lượt xem

tin dung nhan dan

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com