Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi

Ngày đăng: 17:53 02-08-2019 | 563 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc sử dụng thức ăn chăn nuôi.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Dự thảo)và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định chi tiết về: yêu cầu lấy mẫu kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi; chỉ tiêu chất lượng thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải có trong tiêu chuẩn công bố áp dụng; yêu cầu về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi; báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi; danh mục hoá chất cấm sử dụng và nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc sử dụng thức ăn chăn nuôi.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/08/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

02/08/2019

Đã xem

563 lượt xem

Dự thảo Thông tư quản lý thức ăn chăn nuôi

Ngày nhập

02/08/2019

Đã xem

563 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

02/08/2019

Đã xem

563 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com