Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định quy định về trình tự, thủ tục Thủ tướng chính phủ xem xét chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước nước ngoài

Ngày đăng: 20:14 09-07-2020 | 1137 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài,,

Phạm vi điều chỉnh

cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục xem xét chấp thuận tổ chức kinh tế (TCKT) cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: nguyên tắc quản lý, điều kiện, trình tự, thủ tục đề nghị chấp thuận việc TCKT cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh người không cư trú của TCKT không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức có liên quan đến hoạt động nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/7/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến của VCCI

Ngày nhập

09/07/2020

Đã xem

1137 lượt xem

Dự thảo Quyết định

Ngày nhập

09/07/2020

Đã xem

1137 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

09/07/2020

Đã xem

1137 lượt xem

Tài liệu tổng kết và đánh giá thực trạng

Ngày nhập

09/07/2020

Đã xem

1137 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com