Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về "Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam"

Ngày đăng: 15:14 02-04-2019 | 10181 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                         

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về “Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế” (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo Đề án tập trung vào xây dựng phương án, lộ trình, cách thức tổ chức thực hiện để áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chínhcác doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/4/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Ngày nhập

02/04/2019

Đã xem

10181 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Chính phủ kèm Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào VN

Ngày nhập

02/04/2019

Đã xem

10181 lượt xem

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào VN

Ngày nhập

02/04/2019

Đã xem

10181 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào VN

Ngày nhập

02/04/2019

Đã xem

10181 lượt xem

Phụ lục kèm Dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam

Ngày nhập

02/04/2019

Đã xem

10181 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com