Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Ngày đăng: 09:16 21-06-2018 | 2989 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động trên biển (dầu khí, viễn thông, điện lực, điện gió, điện mặt trời, đóng tàu, cảng biển, khu neo đậu, du lịch, giải trí, nuôi trồng thuỷ sản...),

Phạm vi điều chỉnh

căn cứ, thời hạn giao khu vực biển; giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển thay thế Nghị định 51/2014/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo quy định các vấn đề: căn cứ, thời hạn giao khu vực biển; thẩm quyền giao khu vực biển; khung giá và mức thu tiền; giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản. Dự kiến văn bản sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động trên biển như dầu khí, viễn thông, điện lực, điện gió, điện mặt trời, đóng tàu, cảng biển, khu neo đậu, du lịch, giải trí, nuôi trồng thuỷ hải sản,…

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 03/07/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

DT ND giao bien

Ngày nhập

21/06/2018

Đã xem

2989 lượt xem

To trinh DT ND giao bien

Ngày nhập

21/06/2018

Đã xem

2989 lượt xem

CV xin yk DT ND giao bien

Ngày nhập

21/06/2018

Đã xem

2989 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com