Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú ý; chăn nuôi

Ngày đăng: 16:08 26-04-2021 | 1592 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

ác doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi,

Phạm vi điều chỉnh

thời hiệu xử lý vi phạm trong lâm nghiệp; biện pháp xử phạt, mức xử phạt đối với các hành vi khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật, chậm trồng rừng thay thế, vi phạm các quy định về bảo vệ và mua bán lâm sản; thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và chăn nuôi

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú ý; chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý vi phạm trong lâm nghiệp; biện pháp xử phạt, mức xử phạt đối với các hành vi khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật, chậm trồng rừng thay thế, vi phạm các quy định về bảo vệ và mua bán lâm sản; thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú ychăn nuôi. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/05/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến doanh nghiệp DTND về xử phạt hành chính trong lâm nghiệp

Ngày nhập

26/04/2021

Đã xem

1592 lượt xem

DTND về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày nhập

26/04/2021

Đã xem

1592 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

26/04/2021

Đã xem

1592 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com