Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Ngày đăng: 15:21 25-08-2017 | 3614 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các cơ sở giáo dục có liên kết nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực nói trên.,

Phạm vi điều chỉnh

Các loại hình cơ sở được phép thành lập, điều kiện về vốn đầu tư, quy trình cho phép thành lập các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

3614 lượt xem

So sánh Nghị định 73/2012/NĐ-CP và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 73/2012/NĐ-CP

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

3614 lượt xem

Tóm tắt - gợi ý góp ý dự thảo Nghị định

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

3614 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com