Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày đăng: 17:27 20-06-2019 | 5439 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam bao gồm: Nguyên tắc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; Quy hoạch và thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay; Quản lý sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay; Mở, đóng cảng hàng không, sân bay; Cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay; Cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không; Quản lý công tác đầu tư xây dựng công trình tại cảng hàng không, sân bay; Quản lý hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; Hoạt động kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay;

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: quy hoạch, mở, đóng cảng hàng không, sân bay; trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận khai thác, giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay; quản lý công tác đầu tư xây dựng công trình và hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bayDự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo; Tờ trình Chính phủ và Báo cáo Đánh giá tác động được đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/07/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

20/06/2019

Đã xem

5439 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

20/06/2019

Đã xem

5439 lượt xem

Báo cáo Đánh giá tác động

Ngày nhập

20/06/2019

Đã xem

5439 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

20/06/2019

Đã xem

5439 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com