Theo dõi (5)

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Ngày đăng: 10:09 24-05-2019 | 2671 lượt xem

Phiên bản 1

Dự thảo Luật PPP

Ngày nhập

24/05/2019

Đã xem

2671 lượt xem

Dự thảo tờ trình

Ngày nhập

24/05/2019

Đã xem

2671 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com